Dịch Vụ Kho Bãi

Hệ thống kho bãi của chúng tôi đều có mặt trên khắp đất nước Việt Nam, từ miền Nam ra miền Trung rồi đến miền Bắc.

Diện tích các kho kín từ 500m2 đến 2.000m2 và diện tích bãi từ 2.000m2 đến 15.000m3.

Hệ thống kho này được Công ty khai thác sử dụng trong dịch vụ logistic, dịch vụ của công ty và cho các khách hàng đối tác thuê.