Đáp ứng yêu cầu chuyên chở hàng siêu trường siêu trọng, chúng tôi đã trang bị Trailer thủy lực kiểu module, loại  thiết bị vận chuyển hiện đại có hệ thống thủy lực tự cân bằng, nâng hạ với biên độ ±30cm

Năm 2017 Công ty đã đầu tư thêm 02 trailer thủy lực hiệu DONAT, Đức- thân liền 8 trục /tải trọng lên đến 130 tấn /trailer