• Khách hàng : Ban QLDA các công trình điện miền Nam
  • Kiện hàng : MBA Nặng 145 tấn,kích thước DxRxC 8 x 2,8 x 3m
  • Năm thực hiện 2010.