• Khách hàng: Công Ty TNHH CKCT  Wei Chien
  • Quy cách: Dài 15m, Rộng 4m6, Cao 4m3 , trọng lượng 28 tấn
  • Số lượng: 40 kiện
  • Thời gian thực hiện: 2009