• Khách hàng : LILAMA 18
  • Vận chuyển : Bến Cát Bình Dương đến cảng Bến Nghé    
  • Kiện hàng : D 26m R 3m8 C 3m5  Nặng 30t – 50t. Tổng cộng 30 kiện 
  • Thời gian thực hiện 2012-2013